ייעוץ ארגוני וניהול ידע

מהו יעוץ ארגוני?

יעוץ ארגוני נחשב לנושא "הרך" בעולם הניהול ,ניסיוננו מראה שזה אחד מהנושאים הקשים והמאתגרים. המתודולוגיות בהן אנו משתמשים ואופן היישום תרמו רבות ללקוחותינו.

תהליך הייעוץ האירגוני בא לסייע לחברה לעמוד ביעדים אותם קבעה לעצמה, תוך יכולת התבוננות החוצה ובחינת הסביבה העסקית בה היא פועלת ומבט פנימה אל החברה ויכולותיה.

במבט החוצה מביא תהליך הייעוץ בחשבון את האיומים וההזדמנויות אותם מייצרת הסביבה העסקית שבה פועלת החברה , השינויים העתידיים המתהווים בסביבה זו והתגובות  המתגבשות לשינויים אלה..

במבט פנימה לתוך החברה, תהליך הייעוץ מסייע להביא לגיוס משאבי הארגון באופן היעיל ביותר תוך שימור ופיתוח ההון האנושי וייעול התהליכים במטרה לעמוד במטרות ויעדי הארגון, כל זאת תוך התמודדות נכונה עם האיומים וההזדמנויות.

פעילות החברה בתחום הייעוץ הארגוני

תכנון ושיפור תהליכים עסקיים בארגון – הינו תהליך מתמיד הבא לפשט ולייעל תהליכים עסקיים ולעתים קרובות גם למחשבם. תהליך זה כולל:

 • איסוף נתונים, תכנון ויישום מערכות לניהול ידע בארגון
 • לימוד מצב קיים וניתוח נתונים
 • הגדרת הבעיות בתהליך והצגתם בצורה כמותית
 • הגדרת הפתרונות לשיפור התהליך, בחינת השפעתם על תהליכים משיקים וקביעת מדדי בקרה לביצועם
 • בניית תכנית עבודה ליישום התהליך המוצע.
 • בחינת תהליכי קבלת החלטות ושיפורם
 • שינוי ארגוני –  תכנון מבנה ארגוני התואם את הדרישות העסקיות והתפעוליות של החברה והסביבה העסקית בה היא פועלת
 • הגדרת תפקידים – הגדרת תפקידים של כל אחד מהמנהלים והעובדים במסגרת תפקידם בארגון והתפקיד המוקצה להם במבנה האירגוני.
 • תיקנון כוח אדם
 • גיבוש עובדים – לשיפור התנהגות ארגונית.
 • פיתוח מנהלים – פיתוח כישורי ניהול של מנהלים קיימים ועובדים בעלי פוטנציאל ניהולי. פעילות זו מאפשרת קידום מנהלים ועובדים בארגון תוך חיזוק השדרה הניהולית של הארגון. פיתוח והדרכת מנהלים מאפשרת העצמה בתפקידי הניהול על ידי פיתוח יכולת ההנעה וההשפעה בתפקידם הניהולי השונים בארגון. הצלחת תהליך פיתוח מנהלים מותנית באיתור מנהלים ועובדים בעלי פוטנציאל ומוטיבציה להנהיג ויצירת סביבת התפתחות מתאימה בארגון.

ניהול ידע בארגון

ניהול הידע בארגון הוא במהותו תפיסה ניהולית המבוססת על שיטות וכלים  המוטמעים בארגון לאורך זמן. התפיסה נועדה לשמר את הידע הקיים בארגון הכולל תהליכים עיסקיים, תשתיות ותובנות במטרה להנגישו ולהפכו לנחלת כלל הארגון.

 

תחום ניהול היעד עוסק באפיון מקורות הידע, איסוף נתונים, עיבודם, הפקת תובנות, סידורם ואיחסונם כדי שיעמדו לרשות משתמשי הקצה בצורה זמינה ואפקטיבית, לצורך קבלת החלטות ושימוש כתמיכה לפעולה. ניהול הידע מאפשר לארגון לשלב את הידע הנצבר בארגון כרכיב מרכזי באסטרטגיה הארגונית, בתהליכים העסקיים ובפעילות הרצופה.

לחברת טקטרנדס הידע והניסיון בתכנון ויישום מערכות לניהול ידע.

תפיסתנו היא להציג את הידע הנצבר של החברה בתשתית ארגונית אחידה ומובנית באמצעות סביבת עבודה דיגיטלית, תוך כדי התמקדות בפתרונות הנותנים ערך לפעילות הארגון ומטרותיו.

בפעילותנו אנו מגדירים את הרכיבים של הידע לבניית המערכת, שילובם יישומם והטמעתם בפעילות השוטפת של הארגון.

ניהול הידע בארגון יכול לתרום בתחומים של:

 • פיתוח מוצרים חדשים
 • שיפור יכולות העובדים
 • הבטחת הספקת מוצרים במועדם
 • פיתוח הידע הקיים על טכנולוגיות חדשות
 • העמקת הבנת צרכי לקוח
 • בדיקת ציפיות ושביעות רצון עובדים
 • הקמת קבוצות מיקוד של לקוחות
 • שיפור מתמיד בתהליכים עסקיים וייעולם
 • שיפור ניהול פרויקטים
 • שיפור תהליכי גיוס עובדים
 • הטמעת תוכניות אימון והנחייה לעובדים
 • הטמעת עבודה בצוותים
 • שיפור האיכות ובקרת האיכות
 • העברת ידע בין פרויקטים
 • שיתוף ידע בין העובדים

הגדרת תפקידים בארגון

הגדרת תפקידים בארגון הינו שלב הנעשה במסגרת הייעוץ הארגוני. מטרתו של השלב הוא להגדיר לכל אחד מהעובדים והמנהלים את מסגרת תפקידם ותחומי האחריות המוקצים להם בארגון ע"מ להביא את תפוקת הארגון לרמה הגבוהה ביותר.

חזור מעלה