הבראת עסק בקשיים

חילוץ עסק בקשיים והבראתו הוא אחד מהתהליכים המורכבים והקשים ביותר בתחום הייעוץ העסקי.

סביבת העבודה של מנהלים במצב זה מתאפיינת בלחצים מרובים הנוצרים על ידי הבנקים והנושים המתדפקים על דלתות החברה, ספקים הדוחים אספקת מוצרים, לקוחות החוששים להזמין הזמנות חדשות, קשיים בגיוס אשראי, עובדים החוששים למקום העבודה ועוד.

לטקטרנדס ניסיון רב בתכנון ויישום של תכניות להבראת חברות בקשיים. במסגרת זו טקטרנדס מביאה לידי ביטוי את יכולותיה המשולבות בהתמחויות הבאות: אסטרטגיה עסקית, אסטרטגיית השיווק, תכנון פיננסי, תקציב ובקרה, תכנון ושיפור מערכות ייצור ולוגיסטיקה, שרשרת אספקה, מערכות מידע וייעוץ ארגוני.

 

שיקום והבראת חברות

תהליך הבראה החברה נעשה ע"י צוות רב-תחומי הכולל בהתאם לצרכים יועצים בתחומי: פיננסים, שיווק, תפעול, פסיכולוגיה והתנהגות ארגונית ויועץ משפטי. מטרת הצוות היא בחינת והערכת האפשרות לשיקום החברה, הכנת תכנית "חילוץ" וליווי יישומה.

המלצת צוות היועצים לבעלי העסק יכולה להיות כניסה לתוכנית הבראה, או לחילופין ,המלצה לסגירת העסק שתכלול תכנית המיועדת להגנה ומזעור הפגיעה בעסק ובבעלי העסק.

תכנית הבראה החברה – מה מציעה טקטרנדס

תכנית הבראת חברה בקשיים שטקטרנדס מציעה ללקוחותיה תכלול את השלבים הבאים אשר רובם יבוצעו במקביל:

 • בחינה ומיפוי של מצב החברה
 • בחינת יכולת ההבראה של החברה
 • הכנת תכנית עסקית מפורטת הכוללת יעדים, תכנית עבודה למימושם וגיוס מקורות להון תפעולי
 • יצירת שקט תעשייתי שיאפשר את תפקוד החברה בתנאי חוסר וודאות
 • שיתוף עובדים בתהליך ההבראה
 • ניהול המגעים עם הבנק
 • ניהול המגעים מול הנושים
 • הגדלת מכירות העסק
 • הקטנת הוצאות אשר אינן תורמות ישירות להכנסה והתייעלות בתהליכי העבודה
 • שימור עובדים חיוניים ושחרור עובדים בלתי הכרחיים
 • גיוס הון לחברה ממקורות פנימיים או חיצוניים המגובה על ידי תכנית הבראה
 • בחינת אפשרות לצרוף שותף אסטרטגי או לחילופין בעל  הון לצורך הזרמת כספים לחברה
 • תכנית יישום
 • ליווי יישום התכנית

הסדרת חובות כחלק מתכנית הבראה

אחד משלבי תכנית ההבראה הינו הגעה להסדר חובות עם נושים, זאת במטרה להקטין את הנזק שעשוי להיגרם לנושי העסק ולעסק עצמו.

 מהי המטרה של הסדר חוב?

הסדר חוב הוא אירוע משפטי אשר במסגרתו מגיע העסק החייב להסכם חוזי עם נושיו על הפחתת שיעור החוב ותנאי החזרתו. מטרת ההסדר היא לאפשר לעסק לשפר את מצב נזילותו וחזרתו לפעילות עסקית. הסדר החוב מתנהל מחוץ לכותלי בית המשפט. במקרה בו מקצת הנושים מתנגד להסדר החוב ניתן לפעול תחת דיני חדלות פירעון ולאכוף את ההסדר באישור בית המשפט על כלל הנושים. ברוב המקרים הסדרי חוב עדיפים על הליך חדלות פירעון כי הוא מקטין  את הנזק הנגרם לשני הצדדים.

כיצד טקטרנדס מסייעת בהסדר חובות לנושים

חברת טקטרנדס מתכננת את המהלכים להגעה להסדר נושים ומלווה את יישומם. התהליך מלווה בייעוץ משפטי צמוד של עורכי דין בעלי ניסיון נרחב בהגעה להסדר חובות.

חזור מעלה