תכנון שרשרת אספקה

ניהול שרשרת האספקה Supply Chain Management) SCM) כולל את סך הפעילויות מהוצאת דרישת לקוח למוצר ועד לאספקת המוצר הסופי וגביית הכספים תמורתו על ידי היצרן או נותן השרות. יעילותה ועלות תפעולה קובעת את דינה של החברה לרווח או הפסד.

שרשרת האספקה מבוססת על יצרנים, ספקים, חברות הובלה, מחסנים סיטונאים וקמעוניים וכוללת שותפים ישרים ולא ישרים המרכיבים את חוליות השרשרת כל זאת במטרה לעמוד בדרישתו של הלקוח.

מטרתה של שרשת האספקה הנה למקסם את סך הערך שהיא יוצרת ערך זה הינו ההבדל בין ערך המוצר הסופי ללקוח ובין העלויות ששרשרת האספקה צוברת באספקתו ללקוח.

קיימים חמישה גורמי תכנון אסטרטגיים הבאים להבטיח את יכולתה של שרשרת האספקה לענות לדרישות הלקוחות והחברה:

 • אסטרטגיה תפעולית
 • אסטרטגיית מיקור חוץ
 • אסטרטגית הפצה
 • אסטרטגית שרות לקוחות
 • אסטרטגית ניהול הנכסים המשמשים כתשתית לשרשרת האספקה

השירותים אותם מציעה חברת טקטרנדס כוללים תכנון שרשרת האספקה על כל שלביה תכנון האסטרטגי, התכנון הלכה למעשה, ליווי היישום והרצתו הראשונית,  בנוסף עוסקת חברת טקטרנדס בשיפור חוליות ותהליכים המרכבים את שרשרת האספקה כמו עיתוד מלאי, תכנון מערכי ייצור, תכנון מחסנים ומערכי הפצה וכן תוכניות התייעלות בהתאם לדרישות הלקוח.

במסגרת זו מציעה טקטרנדס את שירותיה הבאים:

 • תכנון אסטרטגיית שרשרת האספקה כנגזרת מאסטרטגיית החברה
 • תכנון מדיניות מלאי ושיטות לעיתוד מלאי
 • תכנון ויישום מערכות תכנון ובקרת ריצפת ייצור
 • תכנון מפעלים, תכנון מערכי ייצור, שינוע
 • תכנון מחסנים
 • תכנון מערכי הפצה
 • הכנה ויישום של תכניות התייעלות להורדת עלויות שרשרת האספקה באמצעות השיטות: DFT, Lean Manufacturing, 6 Sigma , 5S

          ראה הרחבה בנושא…

כתבו אלינו

חזור מעלה